top of page

Kontakt oss

Elisabeth Mathisen 
Leder
Eline Rekdal 
Nestleder

Lederen er den overordnede ansvarlige i styret og organisasjonen, og det eneste styremedlemmet som velges direkte inn i sitt verv på generalforsamlingen. Har ansvar for å vite hva som foregår innad i organisasjonen til enhver tid. Leder sørger for kommunikasjon med Helsedirektoratet, de tre andre MSO-organisasjonene og ev andre samarbeidspartnere. Sammen med kasserer sørger leder for at MSO anskaffer driftsmidler til daglig drift. Henvendelser som ikke gjelder undervisningsoppdrag håndteres av leder, slik som ev henvendelser fra offentligheten og media.

Ansvarlig for å assistere leder og de andre styremedlemmene. Er lederens stedfortreder. Nestleder er ansvarlig for at det er god kommunikasjon innad i organisasjonen og mellom styret og medlemmene. Nestleder skriver referater fra bla. styremøtene og har ansvar for MSO sin tavle, postkasse osv på Domus Medica. Fungerer som en organisatorisk nestleder og sekretær, og bistår der det trengs i styret. 

Sayanthy Ravindran
Fag- og evalueringsansvarlig
Vilja Billington
Jobbansvarlig

Fag- og evalueringsansvarlig sørger for at MSOs undervisningsopplegg (veileder) er oppdatert og følger de nyeste faglige oppdateringer. Sørger for regelmessig evaluering av undervisere, internopplæringen og MSOs undervisningsopplegg. Innhenter tilbakemeldinger systematisk og lager interne rapporter. Fagansvarlig sørger også for samarbeid med andre organisasjoner dersom dette er aktuelt for oppdatering av vårt undervisningsopplegg. 

Fagansvarlig er overordnet ansvarlig for at det vi kommuniserer ut i undervisning eller på andre plattformer er godt forankret faglig. 

Sørger for å besette alle MSOs oppdrag med seksualundervisere. Jobbansvarlig har også ansvar for at nye undervisere kommer seg ut på undervisningsoppdrag, og at de underviser sammen med en erfaren underviser de 3-4 første
oppdragene sine. Har mye kontakt med medlemmene, og sørger for at de som har deltatt på internopplæringen kommer seg ut i observasjon eller ut i oppdrag. 

Sayanthy Ravindran
Oppdragsansvarlig

Har all ekstern kontakt med de som bestiller oss til på ungdomsskoler, eller ungdomsklubber ol. Kommuniserer tett med jobbansvarlig og ansvarlig for tilpasset opplæring, slik at vi på best mulig måte sikrer at vi kan besette jobber når vi sier ja til et undervisningsoppdrag. Du bestiller eventuelle oppdrag via vårt bestillingsskjema

Eline Rekdal 
Web- og materiell-ansvarlig

Er ansvarlig for MSOs hjemmeside, IKT og materiell . Sørger for bestilling av materialer, kontakt med ev samarbeidspartnere som feks RFSU og har en oversikt over hva som befinner seg på lageret av utstyr og materiell. Sørger for at våre utstyrssekker med undervisningsmateriell har nok kondomer, utstyr osv. 

Silje Bjerkely Ripel

Rekrutteringsansvarlig 

rekruttering@mso.oslo.no

 

Har ansvar for å rekruttere nye undervisere. Er ansvarlig for å arrangere internopplæring, hyttetur, deltagelse i fadderuke og andre sosiale arrangementer i MSO. Rekrutteringsansvarlig sørger for at nye kull får vite om MSO som forening og har kontakt med nye medlemmer og de som er på vei til å bli medlem. Rekrutteringsansvarlig arbeider tett sammen med sosialansvarlig.

 

Sayanthy Ravindran
Ansvarlig for tilpasset undervisning

Den ansvarlige for tilpasset undervisning sørger for organisering av undervisningsoppdrag for grupper som minoritetsspråklige, asylsøkere, spesialklasser med personer med funksjonsvariasjon, voksenopplæring, personer som selger sex, samt lektor- og pedagogstudenter. Samarbeider også med andre organisasjoner som deler MSOs målsetning om seksualundervisning til aktuelle grupper. Seminar for viderekomne (VK-seminaret) arrangeres av AFTU hvert semester.

 

Silje Bjerkely Ripel
Sosialansvarlig

Har ansvar for at MSO fortsetter å være en sosial forening som det er gøy å være medlem av i tillegg til undervisningen. Arrangerer sosiale og faglige arrangementer for MSO som hyttetur, eksternsarrangementer, rødvinskollokvier og bidrar til at MSO representeres der det er aktuelt. Sosialansvarlig samarbeider tett med rekrutteringsansvarlig. 

Matilde Maria Giovannelli 
Kasserer

Har ansvar for økonomien til MSO. Det inkluderer blant annet fakturering av oppdrag, utbetaling av honorar og refusjoner. Fører regnskap, og har oversikt over budsjettet og rådfører styret i hvilke økonomiske beslutninger som skal tas.

Eventuelle fakturaspørsmål sendes til kasserer. 

bottom of page