Kontakt oss

Anna Kvam
Leder

Lederen er den overordnede ansvarlige i styret, og det eneste styremedlemmet som velges direkte inn i sitt verv på generalforsamlingen. Har ansvar for å vite hva som foregår innad i organisasjonen til enhver tid. Leder sørger for kommunikasjon med Helsedirektoratet samt de tre andre MSO-byene. Sammen med kasserer sørger leder for at MSO Oslo søker om finansiell støtte til driften av MSO og sørger for at busjettet følges. Tar seg av alle henvendelser som ikke gjelder jobboppdrag på vegne av MSO.

Sophia Valen
Fag- og evalueringsansvarlig

FOE er ansvarlig for at MSOs undervisningsopplegg er oppdatert og følger de nyeste faglige oppdateringer. Sørger for regelmessig evaluering av undervisere, internopplæringen og MSOs undervisningsopplegg. Fagansvarlig sørger også for samarbeid med andre organisasjoner dersom dette er aktuelt for oppdatering av vårt undervisningsopplegg. Fagansvarlig har også ansvaret for at blogginnleggene som postes på underlivet.blogg.no har gjennomgått en grundig faglig sjekk av innholdet.

Eydís Oddsdóttir Stenersen
Nestleder

Ansvarlig for å assistere leder og de andre styremedlemmene. Trer inn som leder ved sykdom ol. Nestleder er ansvarlig for kommunikasjonmellom styret og medlemmene. Nestleder skriver referat fra styremøtene og han ansvar for MSO sin tavle på Domus Medica. 

Anri Pani
Jobbansvarlig

Sørger for å besette alle MSOs jobber. Jobbansvarlig har også ansvar for at nye undervisere kommer seg ut i jobb, og at de underviser sammen med en erfaren underviser de 3-4 første
oppdragene sine. Har mye kontakt med medlemmene, og sørger for at de som har deltatt på internopplæringen kommer seg ut i observasjon.

Stian Prestbakk
Oppdragsansvarlig

Har all ekstern kontakt med de som bestiller oss til på ungdomsskoler, ungdomsklubber og russeoppdrag. Kommuniserer tett med jobbansvarlig, slik at vi på best mulig måte sikrer at vi kan besette jobber når vi sier ja til et undervisningsoppdrag.

Ane Gjerstad
Ansvarlig for tilpasset undervisning

Den ansvarlige for tilpasset undervisning sørger for organisering av undervisningsoppdrag for grupper som flyktninger, asylsøkere, spesialklasser, voksenopplæringdeltakere og personer som selger sex. AFTU samarbeider også med andre organisasjoner som deler MSOs målsetning om seksualundervisning til disse gruppene. Seminar for viderekomne (VK-seminaret) arrangeres av AFTU hvert semester.

Åge Frivoll
Web- og materiell

Er ansvarlig for MSOs hjemmeside og facebookside. Har ansvaret for at mailinglistene til ulike grupper av undervisere er oppdaterte. Sørger for bestilling av materialer, og har en oversikt over hva som befinner seg på lageret. Er også ansvarlig for å poste innleggene på bloggen.

Eiril Eskeland Espejord
Sosialansvarlig

Har ansvar for at MSO fortsetter å være en sosial forening som det er gøy å være medlem av i tillegg til undervisningen. Arrangerer sosiale arrangementer for MSO som hyttetur, eksternsarrangementer, rødvinskollokvier og bidrar til at MSO representeres i fadderuka. Sosialansvarlig samarbeider tett med rekrutteringsansvarlig

Anja Ulnes Flatåker

Rekrutteringsansvarlig 

rekruttering@mso.oslo.no
 

Har ansvar for å rekruttere nye undervisere. Er ansvarlig for å arrangere basisgrupper, hyttetur, rebuspost i fadderuka og andre sosiale arrangementer i MSO. Rekrutteringsansvarlig sørger for at nye kull får vite om MSO som forening. Rekrutteringsansvarlig arbeider tett sammen med sosialansvarlig.

© 2020 - MSO

(org.nr: 971 278 463)

- kontakt(at)mso.oslo.no -