Ønsker dere besøk av MSO?​

Så hyggelig at dere vil ha besøk av MSO Oslo. Vi gleder oss, og håper dere gjør det samme! Her kan du fylle ut vårt bestillingsskjema (lengre ned på siden). ​

Hvis du vil lese mer om hva vi tilbyr av undervisningsoppdrag kan du trykke her (undervisningsoppdrag)

Hvordan bestille MSO Oslo:

Fyll ut et av følgende skjema, og klikk på "Send bestilling", så tar vi kontakt med dere. Merk: dette er en bestillingsforespørsel. 

​Alle felt må fylles ut. Datoen dere fyller ut er ønsket dato/periode for undervisning. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vi ikke nødvendigvis alltid kan komme på ønsket dato. Så skriv inn flere datoer, gjerne i prioritert rekkefølge, eventuelt tidsrom med uketall og datoer. 

Kostnader tilknyttet honorering av våre undervisere er primært dekket av MSO Oslo med midler fra Helsedirektoratet. Imidlertid har vi en egenandel på kr 1500 per gruppe/klasse som undervises ( Ungdomsskoleoppdrag har en egenandel på 5000kr pr klasse/gruppe, sist oppdatert juni 2022). Dette gjelder oppdrag som lokaliserer seg innenfor en reisevei på 50km fra Oslo sentralstasjon. Egenandelen dekker blant annet rekruttering, opplæring, faglig oppdatering, andre kurs for våre undervisere, innkjøp av materiell ol., i tillegg til at det bidrar til at vi kan undervise mer og opprettholde drift av denne ideelle organisasjonen. Vi tar forbehold om at det kan skje endringer i overnevnte pris. Vi avtaler individuelt pris på oppdrag med lang reisevei, overnatting og andre grupper. Fra og med mai 2022 har vi fått mindre midler bevilget fra Helsedirektoratet, som spesifikt gir oss mindre støtte til å drive med ungdomsskoleoppdrag, derfor er prisen for undervisning av en ungdomsskoleklasse (en enkelt klasse, med to undervisere i klasserommet en hel og full skoledag med MSO) kr 5.000. Denne prisen fullfinansierer noe som tidligere har vært betydelig støttet med midler fra Helsedirektoratet og går uavkortet til undervisningsvirksomhet og kostnader tilknyttet undervisning, opplæring, evaluering osv. 

OBS: Bestillingen er ikke endelig før dere har mottatt endelig bekreftelse fra oss på e-post eller telefon!

Det sendes ut en automatisert bekreftelsesmail etter du har trykket "send" til oppgitt mailadresse, dette er kun en bekreftelse på at skjema er innsendt, ikke at vi har behandlet forespørselen. Sjekk ev søppelpost, dersom du etterlyser denne automatiserte e-posten. 

 

Vi har begrenset kapasitet, og kan dessverre ikke ta på oss alle oppdragsforespørsler. Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt og bestille rundt et halvt år før ønsket oppdrag, gjelder spesielt ungdomsskoler. Dersom det oppstår endringer fra dere sender inn skjema eller har avtalt oppdrag informer oss snarest, spesielt viktig at kontaktpersonen som oppgis er tilgjengelig og at man ev oppgir en sekundærkontakt ved f.eks. fravær/ sykdom ol. 

 

Eventuell avbestilling av oppdrag må gjøres senest 2 uker før oppsatt oppdrag. For sen avbestilling faktureres med kr 1500 per klasse/gruppe. 

Vi gleder oss til å høre fra dere. 

Du kan lese mer om våre oppdragstyper her.

BESTILLINGSSKJEMA

Gi utfyllende opplysninger så behandler vi din forespørsel så fort vi kan.

Vi gleder oss til du tar kontakt! Ta kontakt ved spørsmål. 

Alle felt må fylles ut. 

Oppdragstype*
MSO har vært hos oppdragsgiver før?
Er tavle tilgjengelig? Kritt, whiteboard, smartboard ol.?

Takk for din bestilling! Vi kontakter deg snarest. Automatisk generert e-post sendes ut, det er ikke en bekreftelse på booking men at skjema er innsendt. Sjekk ev søppelpost.

IMG_0210.jpeg