Ungdomsskoler

MSO underviser ungdomsskoleelever fra 8. -10.trinn i Akershus (offentlige skoler) og Oslo (private skoler) i kropp og seksualitet. Vi starter undervisningen med en «hard» faktabasert del, og beveger oss etter hvert over på en «myk» del hvor vi diskuterer ulike temaer med elevene.

I den harde delen gir vi en grundig innføring i begge kjønns anatomi med fokus på normalvariasjon, menstruasjonssyklus, uplanlagt graviditet, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og prevensjon med særlig fokus på kondom, som i tillegg til å beskytte mot uplanlagt graviditet er det eneste prevensjonsmidlet som beskytter mot SOI. Denne delen avsluttes med en kondomskolene hvor elevene får innføring i hvordan tre på- og bruke kondom riktig.

Etter lunsj går vi over til den «myke» delen. Da diskuterer vi temaer som seksualatferd, grensesetting og overgrep, nettvett, forelskelse, kjønn og seksualitet. Til slutt avslutter vi dagen med anonyme lapper der elevene anonymt kan stille oss spørsmål som de brenner inne med.

En undervisningsdag varer omtrent i 5,5 t. Dette kan selvfølgelig tilpasses (lenger/ kortere), men vi ønsker ikke å holde på noe særlig kortere enn 5t ettersom det går utover undervisningens kvalitet. Selve undervisningens innhold vil tilpasses noe til hver klasse ut i fra hva slags info vi får om klassen av kontaktlærer på forhånd og hvordan vi opplever elevene underveis i undervisningen.

Ungdomssklubber

MSO underviser ungdomsklubber i Oslo. Undervisningen tilpasses etter tidsbruk avtalt med klubbleder. Oppdrag på 3,5 t eller mindre vil i stor grad foregå som samtalegrupper hvor vi diskuterer temaer som ungdommene ønsker å ta opp. Ønsketemaer fra ungdommene eller klubben kan avtales på forhånd. Ellers tar vi opp temaer som vi underveis i undervisningen føler at bør tas opp. Oppdrag på 4t eller mer vil i stor grad basere seg på undervisningen for ungdomsskoler (se over) og tilpasses aldersgruppen.

Spørsmål om undervisningsoppdrag på ungdomsskoler og ungdomsklubber?

Se vårt automatiske bestillingsskjema, evt. kontakt oppdragsansvarlig Edward Halvorsen.

KLASSER MED TILRETTELAGT UNDERVISNING

MSO har erfaring undervisningserfaring for elever med ulik grad av funksjonshemning. Dette er oppdrag som alltid tilpasses elevenes funksjonsnivå og behov. Derfor er det viktig at det er en tydelig dialog mellom skolen og MSO i forkant av oppdraget, for å sikre kvalitet på undervisningen.

Noen oppdrag vil være tilnærmet like ungdomsskoleoppdragene.

Vi starter dagen med en faktabasert («hard») del, hvor vi gjennomgår kroppens anatomi og fysiologi, menstruasjonssyklus, graviditet, prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. Etter det jobber vi med en holdningsbasert («myk») del, hvor vi diskuterer seksualatferd, grensesetting og overgrep, nettvett, forelskelse og seksuell legning.

Kjernen av undervisningen vil også være gjeldende for klasser med større grad av funksjonshemning. Fokuset er da på kropp, hygiene, intimsoner og grensesetting, og hvor vi kan ta i bruk virkemidler som rollespill i klassen, for å få frem budskapet.

 

Vi beregner ca 5 timer per undervisning, da vi mener det gir størst mulig utbytte for elevene, men her kan vi være fleksible. Som sagt vil undervisningen tilpasses til elevene i klassen, og vi understreker viktigheten av god kommunikasjon mellom skolen og MSO for lage en best mulig undervisning.

FLYKTNINGER, ASYLSØKERE OG FAMILIEGJENFORENTE

MSO har skreddersydde undervisningsopplegg for asylmottak, voksenopplæring, enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og andre prosjekter som bidrar i integreringsprosessen av migranter og andre sårbare grupper. Det kan undervises i kjønnsdelte grupper hvis det er behov for det. Varigheten på undervisningen er avhengig av hvilket type oppdrag det er snakk om, men vi pleier og beregne mellom 3-5 timer.

 

Kjernen av undervisningen er i stor grad lik som for ungdomsskoler, men tilpasses elevenes nivå og bakgrunn. I den faktabaserte delen fokuserer vi mye på omskjæring, skjedekrans (jomfruhinne), menstruasjonssyklus, hygiene og prevensjon. På den holdningsbaserte delen fokuseres det på samliv, kjønnsroller, ekteskap og overgrep, og likestilling og seksuell legning. Den holdningsbaserte delen forsøker vi å sette i lys av normer og regler som gjelder i Norge, som dermed kan være et bidrag til integrering.  

 

Vi har også stor erfaring med bruk av tolk i vår undervisning. Bestilling og betaling av tolk må gjøres av oppdragsgiver. Det er viktig å spesifisere i bestillingen hva slags type oppdrag det er snakk om, slik at tolken(e) er innforstått med hvilke temaer det skal snakkes om og kommer forberedt.

Spørsmål om andre undervisningsoppdrag?

Se vårt automatiske bestillingskjema, evt. kontakt TU-ansvarlig Charlotte Sofie Buer.