top of page

MSO sitt formål og verdigrunnlag

2.1 MSO Oslo er en ideell organisasjon bestående av leger og legestudenter, tilknyttet

Universitetet i Oslo (UiO), som siden 1974 har drevet seksualundervisning i Oslo og

omegn.

 

2.2 Målet er å arbeide for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter både på individ,

gruppe- og samfunnsnivå. Gjennom å fremme et positivt syn på kropp, seksualitet

og ulike samlivsformer. Bidra til økt kunnskap og kompetanse om seksuell og

reproduktiv helse. Forebygge og redusere antallet uplanlagte svangerskap

og aborter, samt forebygge og redusere smitte av SOI (seksuelt overførbare

infeksjoner). Samt arbeide for åpenhet og toleranse hva gjelder

kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, seksualitet, grensesetting og tilliggende

temaer.

 

2.3 Verdisynet til MSO Oslo baserer seg på prinsippet om at alle individer har

kontroll og bestemmer fritt over egen kropp og seksualitet.

At alle mennesker har rett til å få leve ut sin egen seksualitet og kjønnsidentitet, uten å

oppleve hat, diskriminering og stigmatisering. Organisasjonen støtter seg bak

menneskerettighetene.
 

(Hentet fra vår formålsparagraf, sist endret ved ekstraordinær generalforsamling 1. juni 2022)

Alle våre medlemmer og seksualundervisere må si seg enig i vårt formål og vårt verdisyn for å kunne være medlem eller representere MSO som seksualunderviser.

Historien bak MSO

MSO er i dag Norges ledende og største ideelle organisasjon som driver med oppsøkende seksualopplysning. Organisasjonen driftes og administreres av styret

Vi ble formelt sett etablert i 1974, men begynte allerede å ta form i 1969. Det var den gangen en velkjent mann innen akademia og medisin, Professor Lars Walløe ved Universitetet i Oslo (UiO) som som tok intiativ til å undervise om seksuell og reproduktiv helse. Walløe banet den gangen vei som medisinstudent og senere lege for det vi i dag kjenner som MSO Oslo. Han og sine medgrunnleggere reiste rundt og underviste andre medisinstudenter i et tema universitetene selv ikke våget å prate om. Nemlig kjønnsorganer, sex og reproduksjon. Professor Walløe har ikke bare vært intiativtageren til å starte opp med seksualundervisning i Norge, hans innsats har vært bemerkelsesverdig på mange andre områder også. 

Lars Walløe sin innsats har ikke bare sørget for at MSO Oslo ble etablert, hans oppriktige engasjement har blant annet blitt tildelt Den Kongelige Norske St. Olavs Orden som tildeles "belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten".

MSO Oslo er i dag en veletablert organisasjon som fortsatt driver med seksualopplysning. Og vi følger fotsporene til andre leger og MSO'ere som har gjort en stor forskjell i samfunnet.

Opp gjennom tiden har mange viktige leger vært med i MSO Oslo, blant annet har tidligere landets første kvinnelige statsminister Gro Harlem Brundtland vært med i MSO under studietiden. Trond Viggo Torgersen startet og sitt engasjement og fascinasjon for kropp og sex i MSO. I tillegg er førsteamanuensis ved UiO Jan Magnus Aronsen tidligere leder av MSO Oslo. Norges største digitale læringsplattform for helsepersonell MedEasy sin fagansvarlige lege og foreleser Nils Christian Karlsen har og vært leder i MSO Oslo. Flere av legene du og møter på Sex og samfunn og NKSOI eller Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus har og vært MSO'ere.

Legene og forfatterne Ellen Støkken Dahl og Nina Brochmann er velkjente pionerer, deres engasjement for seksuell og reproduktiv helse startet i MSO Oslo, og de startet også en blogg om seksuell og reproduktiv helse i forbindelse med sitt engasjement i MSO Oslo. (Denne bloggen er per 2022 ikke oppdatert.) De har skrevet flere bestselgere av bøker. Blant annet den kjente boken "Gleden med skjeden" som er blitt oversatt til hele 36 språk (i år 2018). 

Gleden meg skjeden cover.png
bottom of page