top of page

Faste aktiviteter 

Basisgrupper

I starten av hvert semester avholdes det 5 basisgrupper for nye medlemmer i MSO. De 4 første basisgruppene avholdes på ettermiddag/kveld, mens den siste avholdes på hyttetur.

De ulike basisgruppene holdes av erfarne MSO-medlemmer, og tar for seg de ulike temaene vi i MSO snakker om på oppdrag. Her lærer man hvordan man skal undervise på en god måte. Etter oppmøte på et minimum av 4 av 5 basisgrupper samt en observasjon, kan man selv være med som underviser på oppdrag.  Alle medisinstudenter kan delta på basisgruppe.

Hyttetur

Alle nye og gamle MSO- medlemmer inviteres i begynnelsen av hvert semester på hyttetur til Studenterhytta, i Sørkedalen. Siste basisgruppe avholdes på hytten, for de nye medlemmene. Etter endt basisgruppe serveres det tre-retters middag, tilberedt av «kjøkkengjengen» bestående av gamle medlemmer. Kvelden fylles videre av musikk, dans, badstue og tradisjonsrike MSO-leker. Hytteturen er gratis å delta på for våre medlemmer og er et populært arrangement.

VK- seminar

En gang i semesteret avholdes VK-seminar. For å undervise på MSO sine viderekomne oppdrag må man ha gjennomført dette seminaret og ha undervist 3 ganger på ungdomsskoleoppdrag. Man kan imidlertid delta på seminaret før man har gjennomført de 3 ungdomsskoleoppdragene. MSO sine viderekomne oppdrag innebærer undervisning på asylmottak, voksenopplæring, ungdomsklubber, i spesialklasser og for enslige mindreårige asylsøkere. Seminaret holdes av to erfarne MSO-medlemmer.

Internseminar

En gang hvert semester holdes det et internseminar for MSO sine medlemmer. Her inviteres en foredragsholder med et interessant eller relevant tema, til å holde foredrag for oss.

På vårsemesteret, etter foredraget avholdes valgallmøte, med valg av 3 nye styremedlemmer. Hvilken posisjon de får i styret avgjøres innad i styret på styremøte etter valget. Det er da tre posisjoner som skal besettes, henholdsvis FAF-ansvarlig, oppdragsansvarlig og web- og materiellansvarlig.

På høstsemesteret avholdes generalforsamling etter foredraget. Her velges ny leder og 3 nye styremedlemmer, da internansvarlig, jobbansvarlig og nestleder. Igjen avgjøres posisjonen til de 3 nye styremedlemmer innad i styret. Leder velges på generalforsamling. I tillegg går avtroppende leder og kasserer igjennom årsrapport, vedtekter og økonomi for det foregående året.

Eksternseminar

Hvert semester inviterer MSO alle medlemmer, samt alle andre interesserte som ikke nødvendigvis er medlemmer, til et foredrag. Eksternseminaret har en litt mer åpen ramme, men foredragsholdere har gjerne en tilknytning til MSO sine kjernesaker, som òg er av interesse for andre studenter.

bottom of page