Medisinernes seksualopplysning

 
Hvem er vi?

 

Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en av Norges ledende frivillige organisasjoner for seksual- og samlivsundervisning, organisert av leger og legestudenter rundt om i landet.

 

I Oslo området ble MSO etablert i 1974 og mottar støtte fra Helsedirektoratet.

Noen av MSOs målsetninger er å hindre spredning av kjønnssykdommer, redusere antallet uønskede graviditeter og å gi ungdom et positivt syn på kropp og egen seksualitet.

Hvorfor velge MSO?

 

MSO ble grunnlagt i 1974, og har dermed lang erfaring i å undervise unge samtidig som vi har opparbeidet oss god faglig kompetanse på temaene vi underviser i. Det at underviserne er relativt unge, gjør det lettere for ungdom å identifisere seg med underviserne og bruke dem som rollemodeller. 

Som medisinstudenter har vi taushetsplikt - noe som gir trygghet til å åpne seg mer i diskusjoner og ta opp temaer og spørsmål man ellers kanskje ikke ville tatt opp. 

 

Hvem underviser vi?

MSO Oslo finansiereres av Helsedirektoratet under tilskuddsordningen "Forebygging av uønskede svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse". Dette medfører en del føringer for hvilke oppdrag MSO Oslo kan påta seg. Våre hovedsatsninger er:

  • Beboere ved asylmottak

  • Undommer med funksjonsnedsetting

  • Russ

  • Konfirmanter

  • Undomskoler i Akershus

  • Ungdomsskoleelever ved private skoler i Oslo

  • Studenter


Andre Oppdrag

Vi tar også på oss andre typer oppdrag, så ønsker du å bestille vår kompetanse til andre formål er det bare å legge inn en bestilling med en forklaring av formålet. Vi tar kontakt med deg. Det kan være vi må ta betalt for lønn og reise for undervisere til andre oppdrag, som ikke faller innenfor våre hovedsatsninger