Medisinernes seksualopplysning

 
Hvem er vi?

 

Medisinernes seksualopplysning Oslo (MSO Oslo) er en av Norges ledende ideelle organisasjoner for seksualundervisning, organisert av medisinstudenter (legestudenter) på profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Oslo, eller ferdig utdannede leger. Alle våre undervisere har i tillegg ekstra kursing spesielt i temaene vi underviser i. 

Vi ønsker å bidra til et positivt syn på kropp og seksualitet. 

Vårt formål er definert etter vår formålsparagraf:

Å fremme et positivt syn på kropp og seksualitet, bidra til økt kunnskap om seksuell og reproduktiv helse, forebygge uplanlagt graviditet og smitte av SOI*. Samt arbeide for gode holdninger hva gjelder kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, seksualitet, grensesetting og tilliggende temaer. (*SOI = seksuelt overførbare infeksjoner / "kjønnssykdommer")

Hvorfor velge MSO?

 

MSO Oslo ble grunnlagt i 1974, og har dermed lang erfaring med seksualundervisning. Samtidig har vi god faglig kompetanse på temaene vi underviser i, og oppdaterer oss jevnlig. 

 

Våre seksualunderviserne er medisinstudenter eller leger.  At vi også er unge gjør det lettere for ungdom å identifisere seg med oss, og bruke oss som rollemodeller. 

Vi understreker at vi har taushetsplikt og lar ikke andre ansatte ved skolen være tilstede under undervisningen (gjelder bla. ungdomsskoleoppdrag). Dette skaper en trygg arena for elevene. Vi har konstruktive diskusjoner, og kan samtale om temaer og spørsmål man ellers ikke ville tatt opp. 

 

Hvem underviser vi?

MSO Oslo sin daglige drift finansiereres av Helsedirektoratet under tilskuddsordningen "Seksuell helse". Dette påvirker våre hovedsatsninger som er:

  • Ungdomsskoler

  • Medisinstudenter og annet helsepersonell

  • Lektor- og pedagogstudenter

  • Voksenopplæring, asylsøkere og personer med minoritetsbakgrunn

  • Barn og unge med funksjonsnedsettelse

  • Russ, studenter og andre unge

  • Personer som selger sex

Les mer her.


Andre Oppdrag

Vi tar også på oss andre typer oppdrag. Om du ønsker å bestille vår kompetanse til andre formål er det bare å legge inn en bestilling eller forespørsel med en utfyllende forklaring av hva dere ønsker. Vi tar kontakt med deg. Prissetting av andre typer oppdrag avtales individuelt. 

IMG_0130.jpeg
IMG_4496_edited.jpg