top of page

Medisinernes seksualopplysning

Om oss
Hvem er vi?

Medisinernes seksualopplysning Oslo (MSO Oslo) er Norges ledende ideelle organisasjoner for seksualundervisning, organisert av medisinstudenter (legestudenter) på profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Oslo, eller ferdig utdannede leger. Alle våre undervisere har i tillegg ekstra kursing spesielt i temaene vi underviser i. 

Vi ønsker å bidra til et positivt syn på kropp og seksualitet. 

Verdisynet til MSO Oslo baserer seg på prinsippet om at alle individer har kontroll og bestemmer fritt over egen kropp og seksualitet.

At alle mennesker har rett til å få leve ut sin egen seksualitet og kjønnsidentitet, uten å oppleve hat, diskriminering og stigmatisering. Organisasjonen støtter seg bak

menneskerettighetene.

Les mer på "om oss".

Hvorfor velge MSO?

MSO Oslo ble grunnlagt i 1974, og har dermed lang erfaring med seksualundervisning. Samtidig har vi god faglig kompetanse på temaene vi underviser i, og oppdaterer oss jevnlig. 

 

Våre seksualunderviserne er medisinstudenter eller leger.  At vi også er unge gjør det lettere for ungdom å identifisere seg med oss, og bruke oss som rollemodeller. 

Vi understreker at vi har taushetsplikt og lar ikke andre ansatte ved skolen være tilstede under undervisningen (gjelder bla. ungdomsskoleoppdrag). Dette skaper en trygg arena for elevene. Vi har konstruktive diskusjoner, og kan samtale om temaer og spørsmål man ellers ikke ville tatt opp. 

Vi appellerer og til menneskerettighetene i vår undervisning (i tråd med Etiske retningslinjer fra Legeforeningen) Aktivt bruker våre undervisere armbåndene "Å elske er en menneskerett"

Hvem underviser vi?

MSO Oslo sin daglige drift finansiereres av Regjeringen under tilskuddsordningen "Snakk om det". Gjennom HDIR. Dette påvirker våre hovedsatsninger som er:

  • Ungdomsskoler

  • Medisinstudenter og annet helsepersonell

  • Lektor- og pedagogikktudenter

  • Voksenopplæring, asylsøkere og personer med minoritetsbakgrunn

  • Barn og unge med funksjonsnedsettelse

  • Studenter og andre unge

  • Personer som selger sex

Les mer her. Vi vurderer og andre forespørsler. 


IMG_4496_edited.jpg
contact
bottom of page