Ungdomsskoler og Ungdomsklubber

PROJECT 1

Ungdomsskoler

MSO underviser ungdomsskoleelever fra 8. -10.trinn i Akershus (offentlige skoler) og Oslo (private skoler) i kropp og seksualitet. Vi starter undervisningen med en «hard» faktabasert del, og beveger oss etter hvert over på en «myk» del hvor vi diskuterer ulike temaer med elevene.

I den harde delen gir vi en grundig innføring i begge kjønns anatomi med fokus på normalvariasjon, menstruasjonssyklus, uplanlagt graviditet, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og prevensjon med særlig fokus på kondom, som i tillegg til å beskytte mot uplanlagt graviditet er det eneste prevensjonsmidlet som beskytter mot SOI. Denne delen avsluttes med en kondomskolene hvor elevene får innføring i hvordan tre på- og bruke kondom riktig.

Etter lunsj går vi over til den «myke» delen. Da diskuterer vi temaer som seksualatferd, grensesetting og overgrep, nettvett, forelskelse, kjønn og seksualitet. Til slutt avslutter vi dagen med anonyme lapper der elevene anonymt kan stille oss spørsmål som de brenner inne med.

En undervisningsdag varer omtrent i 5,5 t. Dette kan selvfølgelig tilpasses (lenger/ kortere), men vi ønsker ikke å holde på noe særlig kortere enn 5t ettersom det går utover undervisningens kvalitet. Selve undervisningens innhold vil tilpasses noe til hver klasse ut i fra hva slags info vi får om klassen av kontaktlærer på forhånd og hvordan vi opplever elevene underveis i undervisningen.

Ungdomssklubber

MSO underviser ungdomsklubber i Oslo. Undervisningen tilpasses etter tidsbruk avtalt med klubbleder. Oppdrag på 3,5 t eller mindre vil i stor grad foregå som samtalegrupper hvor vi diskuterer temaer som ungdommene ønsker å ta opp. Ønsketemaer fra ungdommene eller klubben kan avtales på forhånd. Ellers tar vi opp temaer som vi underveis i undervisningen føler at bør tas opp. Oppdrag på 4t eller mer vil i stor grad basere seg på undervisningen for ungdomsskoler (se over) og tilpasses aldersgruppen.

Spørsmål om undervisningsoppdrag på ungdomsskoler og ungdomsklubber?

Se vårt automatiske bestillingsskjema, evt. kontakt oppdragsansvarlig Stian Prestbakk.