Andre oppdrag

PROJECT 1
Til bestillingsskjema

KLASSER MED TILRETTELAGT UNDERVISNING

MSO har erfaring undervisningserfaring for elever med ulik grad av funksjonshemning. Dette er oppdrag som alltid tilpasses elevenes funksjonsnivå og behov. Derfor er det viktig at det er en tydelig dialog mellom skolen og MSO i forkant av oppdraget, for å sikre kvalitet på undervisningen.

Noen oppdrag vil være tilnærmet like ungdomsskoleoppdragene.

Vi starter dagen med en faktabasert («hard») del, hvor vi gjennomgår kroppens anatomi og fysiologi, menstruasjonssyklus, graviditet, prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. Etter det jobber vi med en holdningsbasert («myk») del, hvor vi diskuterer seksualatferd, grensesetting og overgrep, nettvett, forelskelse og seksuell legning.

Kjernen av undervisningen vil også være gjeldende for klasser med større grad av funksjonshemning. Fokuset er da på kropp, hygiene, intimsoner og grensesetting, og hvor vi kan ta i bruk virkemidler som rollespill i klassen, for å få frem budskapet.

 

Vi beregner ca 5 timer per undervisning, da vi mener det gir størst mulig utbytte for elevene, men her kan vi være fleksible. Som sagt vil undervisningen tilpasses til elevene i klassen, og vi understreker viktigheten av god kommunikasjon mellom skolen og MSO for lage en best mulig undervisning.

FLYKTNINGER, ASYLSØKERE OG FAMILIEGJENFORENTE

MSO har skreddersydde undervisningsopplegg for asylmottak, voksenopplæring, enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og andre prosjekter som bidrar i integreringsprosessen av migranter og andre sårbare grupper. Det kan undervises i kjønnsdelte grupper hvis det er behov for det. Varigheten på undervisningen er avhengig av hvilket type oppdrag det er snakk om, men vi pleier og beregne mellom 3-5 timer.

 

Kjernen av undervisningen er i stor grad lik som for ungdomsskoler, men tilpasses elevenes nivå og bakgrunn. I den faktabaserte delen fokuserer vi mye på omskjæring, skjedekrans (jomfruhinne), menstruasjonssyklus, hygiene og prevensjon. På den holdningsbaserte delen fokuseres det på samliv, kjønnsroller, ekteskap og overgrep, og likestilling og seksuell legning. Den holdningsbaserte delen forsøker vi å sette i lys av normer og regler som gjelder i Norge, som dermed kan være et bidrag til integrering.  

 

Vi har også stor erfaring med bruk av tolk i vår undervisning. Bestilling og betaling av tolk må gjøres av oppdragsgiver. Det er viktig å spesifisere i bestillingen hva slags type oppdrag det er snakk om, slik at tolken(e) er innforstått med hvilke temaer det skal snakkes om og kommer forberedt.

FLYKTNINGER, ASYLSØKERE OG FAMILIEGJENFORENTE

MSO har skreddersydde undervisningsopplegg for asylmottak, voksenopplæring, enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og andre prosjekter som bidrar i integreringsprosessen av migranter og andre sårbare grupper. Det kan undervises i kjønnsdelte grupper hvis det er behov for det. Varigheten på undervisningen er avhengig av hvilket type oppdrag det er snakk om, men vi pleier og beregne mellom 3-5 timer.

 

Kjernen av undervisningen er i stor grad lik som for ungdomsskoler, men tilpasses elevenes nivå og bakgrunn. I den faktabaserte delen fokuserer vi mye på omskjæring, skjedekrans (jomfruhinne), menstruasjonssyklus, hygiene og prevensjon. På den holdningsbaserte delen fokuseres det på samliv, kjønnsroller, ekteskap og overgrep, og likestilling og seksuell legning. Den holdningsbaserte delen forsøker vi å sette i lys av normer og regler som gjelder i Norge, som dermed kan være et bidrag til integrering.  

 

Vi har også stor erfaring med bruk av tolk i vår undervisning. Bestilling og betaling av tolk må gjøres av oppdragsgiver. Det er viktig å spesifisere i bestillingen hva slags type oppdrag det er snakk om, slik at tolken(e) er innforstått med hvilke temaer det skal snakkes om og kommer forberedt.

Spørsmål om andre undervisningsoppdrag?

Se vårt automatiske bestillingskjema, evt. kontakt FAF-ansvarlig Ane Gjerstad.